top of page

חיים טובים

2007 - 2019

בעבודותיי אני בוחנת את מרכיבי החלום על בסיס תיאוריות פרוידיאניות, אני מפרקת אותו ובונה אותו מחדש, הופכת  חלום למציאות ומציאות לפנטזיה.

הסדרה "חיים טובים" היא פרויקט צילומי תיעודי. מזה למעלה מעשור, אני מצלמת סצנות, נופים וטבע דומם באתרים ואירועים של האליטות הכלכליות בארץ ובעולם. הסצנות מציעות הצצה לתרבות שנבנית סביב אורח החיים של קבוצה זו. הסדרה מייצגת את התהליכים השאיפות והתשוקות המבוססים על התפיסה הקפיטליסטית, ומונעים על ידי תומכי תרבות הצריכה. קשה להתעלם מנקודת המבט האירונית והביקורתית על תרבות זו המופיעה באמצעות סדרת התצלומים הזו.

Priveliged Life #001
Priveliged Life #001

2007

press to zoom
Priveliged Life #002
Priveliged Life #002

2007

press to zoom
Priveliged Life #003
Priveliged Life #003

2007

press to zoom
Priveliged Life #004
Priveliged Life #004

2007

press to zoom
Priveliged Life #005
Priveliged Life #005

2007

press to zoom
Priveliged Life #006
Priveliged Life #006

2007

press to zoom
Priveliged Life #007
Priveliged Life #007

2007

press to zoom
Priveliged Life #008
Priveliged Life #008

2007

press to zoom
Priveliged Life #009
Priveliged Life #009

2007

press to zoom
Priveliged Life #010
Priveliged Life #010

2007

press to zoom
Priveliged Life #011
Priveliged Life #011

2007

press to zoom
Priveliged Life #012
Priveliged Life #012

2007

press to zoom
Priveliged Life #013
Priveliged Life #013

2007

press to zoom
Priveliged Life #014
Priveliged Life #014

2007

press to zoom
Priveliged Life #015
Priveliged Life #015

2009

press to zoom
Priveliged Life #016
Priveliged Life #016

2009

press to zoom
Priveliged Life #017
Priveliged Life #017

2009

press to zoom
Priveliged Life #018
Priveliged Life #018

2009

press to zoom
Priveliged Life #019
Priveliged Life #019

2009

press to zoom
Priveliged Life #020
Priveliged Life #020

2009

press to zoom
Priveliged Life #021
Priveliged Life #021

2009

press to zoom
Priveliged Life #022
Priveliged Life #022

2010

press to zoom
Priveliged Life #023
Priveliged Life #023

2010

press to zoom
Priveliged Life #024
Priveliged Life #024

2010

press to zoom
Priveliged Life #025
Priveliged Life #025

2010

press to zoom
Priveliged Life #026
Priveliged Life #026

2010

press to zoom
Priveliged Life #027
Priveliged Life #027

2010

press to zoom
Priveliged Life #028
Priveliged Life #028

2010

press to zoom
Priveliged Life #029
Priveliged Life #029

2010

press to zoom
Priveliged Life #030
Priveliged Life #030

2010

press to zoom
Priveliged Life #031
Priveliged Life #031

2010

press to zoom
Priveliged Life #032
Priveliged Life #032

2010

press to zoom
Priveliged Life #033
Priveliged Life #033

2010

press to zoom
Priveliged Life #034
Priveliged Life #034

2010

press to zoom
Priveliged Life #035
Priveliged Life #035

2010

press to zoom
Priveliged Life #036
Priveliged Life #036

2010

press to zoom
Priveliged Life #037
Priveliged Life #037

2010

press to zoom
Priveliged Life #038
Priveliged Life #038

2011

press to zoom
Priveliged Life #039
Priveliged Life #039

2011

press to zoom
Priveliged Life #040
Priveliged Life #040

2011

press to zoom
privileged lives: Gallery
bottom of page