top of page

Pole Dance

2016

ניתן להתייחס לסדרה "POLE DANCE"  - כייצוג הדחפים הקמאיים הבסיסיים ביותר, יצרים אפלים, יחסי משיכה ודחייה פיתוי העונג אסור. ריקוד על עמוד הינה טכניקת אקרובטיקה שהתפתחה כספורט וריקוד לפני כ 800 שנים במזרח (הודו וסין) התגלגלה למופעי קרקס ברחבי אמריקה בשנות העשרים של המאה הקודמת ומשם למועדוני חשפנות. הדימויים שיצרה ורד עושים שימוש בידע המוקדם של הצופה אודות הז'אנר ליצירת דימויי של פסאודו-פיתוי, אך הפיתוי הנ"ל חמקמק ומרובד ואינו מתמסר בקלות לעיני הצופה. בדימויים אלו שוכנים יחדיו הפיתוי, הסכנה, הבדידות והמשחק, ארוזים במעטפת של אסתטיקה מינימליסטית ומסתורית.

Pole Dance #001
Pole Dance #001

2016

press to zoom
Pole Dance #002
Pole Dance #002

2016

press to zoom
Pole Dance #005
Pole Dance #005

2016

press to zoom
Pole Dance #006
Pole Dance #006

2016

press to zoom
Pole Dance #007
Pole Dance #007

2016

press to zoom
Pole Dance #008
Pole Dance #008

2016

press to zoom
Pole Dance #009
Pole Dance #009

2016

press to zoom
Pole Dance #010
Pole Dance #010

2016

press to zoom
Pole Dance #011
Pole Dance #011

2016

press to zoom
Pole Dance: Gallery
bottom of page