top of page

אורות ניאון

2015 - 2018

סדרת עבודות הנאונים שנוצרו בהשפעה של פופ ארט מנתקת את התצלום מהמציאות היומיומית ומאירים אותה באור יקרות , אולם כפי שאור הפנס מאיר בחשכה ויחד עם זאת מטיל צללים, כך גם בעבודות הניאון ניתן להבחין בדמויות המושחרות כאלמנט רפיטטיבי המזכיר את קיומו של האפל בבחינת עליה וקוץ בה. 

Carnival #1 | 2017
Carnival #1 | 2017

120X80 cm

press to zoom
Carnival #2 | 2017
Carnival #2 | 2017

80X120 cm

press to zoom
Carnival #3 | 2017
Carnival #3 | 2017

80X120 cm

press to zoom
Carnival #4 | 2017
Carnival #4 | 2017

80X120 cm

press to zoom
Beauty City | 2016
Beauty City | 2016

100X130 cm

press to zoom
Lips | 2016
Lips | 2016

100X150 cm

press to zoom
It was all a dream | 2017
It was all a dream | 2017

90X140 cm

press to zoom
Happy Holidays | 2016
Happy Holidays | 2016

100X150 cm

press to zoom
Ferris wheel | 2016
Ferris wheel | 2016

150X100 cm

press to zoom
Neons: Gallery
bottom of page